Styrelsen
Föreningen Styrelsen Ordförandes spalt
Larsmo bollklubbs styrelse 2018
Ordförande Christer Sjöblom
Tel. 040 9102205
email: christer.sjoblommulti.fi
Vice ordförande Mats Björkskog
Tel. 040 5308459
email: mats.bjorkskoggmail.com
Sekreterare Ralf Holmqvist
Tel. 040 8675450
email: ralf.holmqvistmulti.fi
Kassör Ingmar Sundqvist
Tel. 044 7814399
email: imar.sundoutlook.com
Övriga styrelsemedlemmar Thomas Liljekvist
tel. 044 7966354
email: liljekvist02gmail.com
Jari Finnilä
Tel. 050 4919412
email: jari.finnilamulti.fi
Göran Sundqvist
Tel. 050 4043548
Peter Liljekvist
Tel. 044 7818832
email: peter.liljekvistoutlook.com
Ronny Strömberg
tel. 050 5251278
email: ronny.strombergmulti.fi
Benny Strömberg
Tel. 040 0279840
email: benny.stromberglki.net